Disclaimer


Definities vooraf

 • Website: alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein https://www.pcgsneek.nl;
 • Webpagina: elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 • Content / inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, cliënt-side scripts, documenten die op de website geplaatst zijn;
 • Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: inladen, bekijken, opvragen, inloggen, raadplegen, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, en gebruik maken van overige diensten op de website;
 • Bezoeker: natuurlijke-, of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 • Het bedrijf: Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek, geregistreerd in het handelsregister onder KVK-nummer 01173248;
 • Misbruik: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren / verveelvoudigen, of onder een ander domein te plaatsen zonder nadrukkelijke toestemming van Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek. Ook is het niet toegestaan e-mailadressen of andere contactgegevens van de website te gebruiken voor het plegen van (identiteits)misbruik.

Disclaimer

 

 • Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 • Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor informatieve fouten en niet juiste vermeldingen in de aangeboden inhoud;
 • Het bedrijf kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd;
 • Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade:

 

 1. Toegebracht door de website;
 2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
 3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
 4. Voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen;
 • Het bedrijf is ook niet aansprakelijk in geval van dreigende schade;
 • Het bedrijf behoudt het recht om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • Het bedrijf behoudt het recht de website zonder kennisgeving vooraf in zijn geheel te beëindigen. Het bedrijf is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het beëindigen van de website;
 • Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan hyperlinks;
 • Het bedrijf behoudt het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden inhoud te ontzeggen;
 • Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in logbestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 • De bezoeker vrijwaart het bedrijf, haar werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website.