Mijn Praktijk  

 

De Praktijk Complementaire Geneeswijzen Sneek, oftewel praktijk voor aanvullende geneeswijzen. Een aanvulling op dat wat er is, of beter gezegd, op dat wat er ontbreekt. Het mag duidelijk zijn dat complementaire geneeswijzen bestaan uit therapieën en behandelvormen die de reguliere geneeskunde ondersteunen en aanvullen.

 

 

In mijn (levens-)visie bestaat er één gemeenschappelijke gezondheidszorg met daarin ieder zijn eigen vakgebied, specialisatie, onderscheiding, kennis en kunde: allen met als doel een nóg beter én completer aanbod van zorg- en hulpverlening te creëren. Een gezondheidszorg waarin men handelt vanuit één gemeenschappelijk doel: de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn en hulp te bieden. 
De cliënt staat centraal. Met mijn praktijk hoop ik een steentje bij te kunnen dragen, door een brug te bouwen tussen de reguliere en de complementaire gezondheidszorg. Niets meer en niets minder!

‘Aanvullen’ tot daar waar nodig is, om balans en evenwicht te creëren. 
Het logo van de praktijk, het Yin Yang-teken, symboliseert dit en is tevens de essentie van de behandelingsvormen. Het symboliseert ook wie ik ben en waar ik voor sta. Het zwart en het wit staan in een cirkel welke TAO ( “de weg”) voorstelt. Yin is het vrouwelijke deel, het koude, het donkere, het ontvangende. Yang is het mannelijke deel, het warme, het lichte deel, het scheppende. 2 tegenpolen die je in alles terugvindt. De twee stippen staan voor evenwicht. Er is geen Yin zonder een beetje Yang en omgekeerd. Het geheel staat voor evenwicht en balans. Het zwart en wit vloeit in elkaar over en is continu in beweging, net zoals energie; de basisfilosofie achter mijn praktijk. Alles om ons heen is energie. Niets zweverigs, maar een wetenschap die al een paar duizend jaar oud is, denk bijvoorbeeld maar aan de kwantumfysica.